Privacybeleid

In artikel 26 van de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar het privacybeleid van Salvéos Management & Consultancy, Salvéos Marketing & Communicatie en Salvéos Human Resource Management, hierna Salvéos genoemd, waarin staat beschreven hoe Salvéos omgaat met registratie-informatie.

Hieronder wordt toegelicht wat Salvéos doet met de door u verschafte persoonlijke informatie (d.w.z. alle informatie die u als persoon identificeert en waarnaar in de beschrijving van het privacybeleid ook wel wordt verwezen als ‘uw informatie’ ). Het privacybeleid is van toepassing op alle informatie die Salvéos over u verzamelt middels de websites die toegankelijk zijn via www.salveos.nl. Het privacybeleid is niet van toepassing op de websites van enige andere organisatie of persoon waarnaar Salvéos een hyperlink aanbiedt. In andere landen geldt er andere wet- en regelgeving ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie.

Hoe Salvéos uw persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt
Salvéos verzamelt uw informatie op verschillende manieren. Ten eerste verzamelt Salvéos de informatie die u ons zelf verschaft (bijvoorbeeld wanneer u informatie over uzelf invult op een on-line formulier wanneer u wenst dat Salvéos met u correspondeert, een opdracht verwerkt, een aankoop afhandelt (webshop) en/of u een nieuwsbrief doet toekomen). Salvéos gebruikt de informatie die u verschaft om aanvragen of bestellingen te verwerken, te achterhalen wat uw persoonlijke voorkeuren zijn, deze voorkeuren te koppelen aan voor u relevante producten en diensten, of voor eigen promotieactiviteiten van Salvéos. Daarnaast gebruikt Salvéos uw informatie voor doeleinden ten behoeve van interactie met Salvéos (zoals hierboven beschreven). Met uw toestemming gebruikt Salvéos (en, indien van toepassing, onze partners of andere vertrouwde derde partijen) uw informatie voor marketingactiviteiten, marktonderzoek, analyse en daaraan gerelateerde doeleinden. Het is aan u om te bepalen in welke mate u Salvéos toestemming geeft om voor deze doeleinden gebruik te maken van deze informatie.
Onder dergelijke doeleinden vallen bijvoorbeeld:
· Het van tijd tot tijd met u communiceren per e-mail en (indien u Salvéos via de website of op enigerlei andere wijze de betreffende informatie verschaft) per mobiele telefoon (via SMS-berichten of, indien u mobiele telefoon daartoe de mogelijkheid biedt, via EMS- of MMS-berichten of soortgelijke technologieën), of per post, met informatie, aanbiedingen, nieuwsbrieven waarvoor u uzelf hebt aangemeld, en eventueel ander materiaal waarvoor u interesse zou kunnen hebben;
· Het ter beschikking stellen van uw informatie aan vertrouwde partners en derden voor dezelfde doeleinden als welke hierboven zijn beschreven. Indien deze partijen in een niet-Europees land zijn gevestigd waar andere of minder strenge wet- of regelgeving geldt ten aanzien van de bescherming van uw privacy, dan zal Salvéos u daarvan op voorhand op de hoogte stellen, zodat u in de gelegenheid bent om dit gebruik van informatie toe te staan of te weigeren.
· Het doen van marktonderzoek, bijvoorbeeld door u te vragen deel te nemen aan een onderzoek over actuele onderwerpen of bepaalde thema’s dat door Salvéos of door vertrouwde partners of derden wordt uitgevoerd. Voordat u deelneemt aan het onderzoek zal Salvéos u altijd op de hoogte stellen van wat er zal worden gedaan met de informatie die u ten behoeve van het onderzoek verschaft;
· Het mogelijk maken dat Salvéos of derden die namens Salvéos handelen uw informatie kunnen analyseren, waarbij het niet gaat om identificatie van u als gebruiker, maar om het verkrijgen van statistieken, zodat Salvéos trends ten aanzien van het gebruik van onze websites kan bepalen en deze op basis van die statistische informatie kan verbeteren.

Automatische informatieverzameling
Behalve de informatie die Salvéos over u verzamelt zoals in het bovenstaande is beschreven, verzamelt Salvéos, evenals veel andere aanbieders van websites, ook informatie door gebruik te maken van zgn. cookies. Met behulp van cookies verzamelt Salvéos onder andere de volgende informatie: [inloginformatie; het e-mailadres; de toegangscode; het Internet Protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om uw computer met het Internet te verbinden; het type en de versie van de browser; het besturingssysteem en platform dat u gebruikt om verbinding te maken; het cookie-nummer; de delen van de site die u hebt bezocht of waarnaar u hebt gezocht; de Uniform Resource Locators (URL’s) van de sites via welke u de sites van Salvéos heeft bezocht en via welke pagina u de sites van Salvéos hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum.
Bij de meeste browsers kunt u in de werkbalk op Help klikken om informatie te raadplegen hoe u de instellingen van uw computer kunt wijzigen, bijvoorbeeld om in te stellen dat u elke keer dat u een cookie ontvangt daarvan bericht krijgt, of dat alle cookies worden geweigerd. Wanneer u echter alle cookies weigert, werken sommige onderdelen van de sites van Salvéos mogelijk niet.

Uw informatie wijzigen of verwijderen
De gegevens die u aan Salvéos hebt verstrekt worden gebruikt om de correspondentie van Salvéos te personaliseren, om de dienstverlening beter op uw wensen af te kunnen afstemmen en/of de aankoop van producten af te handelen. U kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen of laten verwijderen, tenzij uw gegevens nog noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de aankoop van een product. U kunt de informatie die u ons via de sites van Salvéos hebt verstrekt te allen tijde wijzigen of verwijderen, en wel op een van de volgende manieren:
Om de informatie die u hebt verschaft voor het aanvragen van informatie, een afgehandelde aankoop, nieuwsbrief of andere vorm van interactie met Salvéos, te verwijderen, stuurt u een e-mail naar info@salveos.nl met vermelding van de volgende informatie in het tekstgedeelte van het e-mail bericht:
· Uw naam;
· Het e-mail adres waarmee u zich heeft geregistreerd;
· Uw registratienummer;
· Uw gebruikersnaam (indien van toepassing);
· Uw ordernummer, naam van de nieuwsbrief of andere vorm van interactie.
Om uw informatie geheel uit de database van Salvéos te laten verwijderen, stuurt u een e-mail
naar info@salveos.nl met vermelding van de volgende informatie in het tekstgedeelte van het e-mail bericht:
· Uw naam;
· Het e-mail adres waarmee u uzelf heeft geregistreerd;
· Uw registratienummer;
· Uw gebruikersnaam (indien van toepassing).
Wanneer Salvéos contact met u opneemt (bijvoorbeeld wanneer Salvéos u een nieuwsbrief stuurt waarvoor u uzelf heeft aangemeld), vindt u normaal gesproken onderaan het e-mail bericht de contactgegevens van Salvéos, die u kunt gebruiken om Salvéos te laten weten dat u de betreffende nieuwsbrief of andere vorm van communicatie niet langer wenst te ontvangen. In het geval dat u wijzigingen met betrekking tot uw persoonlijke informatie of voorkeuren of vragen of opmerkingen ten aanzien van privacygerelateerde zaken wilt doorgeven, kun u altijd een e-mail sturen info@salveos.nl.

Overige openbaarmakingen
Salvéos behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot uw persoonlijke informatie en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek Salvéos redelijkerwijs gerechtvaardigd acht in verband met eventuele beschuldigingen door enige partijen, om de systemen van Salvéos naar behoren te laten functioneren of om Salvéos of haar gebruikers te beschermen.
Hyperlinks
De websites van Salvéos kunnen links naar andere websites bevatten. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Salvéos accepteert geen verantwoordelijkheid voor de privacy reglementen en of de inhoud van deze sites.

Beveiliging
Salvéos heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw informatie goed beveiligd is, onder andere door het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze database servers te beperken en door gebruik te maken van elektronische/gescheiden beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie.

Overdracht
In het onwaarschijnlijke geval dat Salvéos haar bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkoopt of anderszins van de hand doet, behoudt Salvéos zich het recht voor om uw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

Beleidswijzigingen
Salvéos streeft ernaar u per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop Salvéos uw informatie gebruikt. Salvéos moedigt een ieder echter aan om op verantwoorde wijze met privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te controleren of het privacybeleid van Salvéos is gewijzigd, en om indien gewenst uw eventuele voorkeuren aan te passen.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over het voorgaande, kunt u altijd contact opnemen met Salvéos via onderstaande contactgegevens.