Ontstaan

Mijn ‘roots’ liggen in het publieke veiligheidsdomein. Daar verdiende ik mijn sporen door omvangrijke organisatieverbeteringen teweeg te brengen en daarmee concrete resultaten te boeken. In al die jaren zag ik vele dames en heren van consultancybureaus voorbij komen. Hun abstracte strategische vergezichten, lijvige adviesrapporten en ingewikkelde schema’s leidden vaak tot brede programma’s en lange projectpaden. In hun aanpak miste ik inzicht in de organisatie, persoonlijke betrokkenheid en resultaatgerichtheid. Ik vond dat dit anders kon en moest.

Verschil

Het begrijpen van het primaire proces, het spreken van de taal op operationeel niveau, het doorzien van de dynamiek op tactisch niveau en het kunnen anticiperen op de strategische retoriek waren cruciaal voor mijn succes. Samen met mijn bestuurskundige en bedrijfswetenschappelijke achtergrond wist ik daardoor zaken snel te doorgronden en in het juiste perspectief te plaatsen. Daarnaast bracht mijn doortastende aanpak mij ver. Ik zei wat ik deed en deed wat ik zei. Stond altijd vol in de wind, ontweek geen enkele spanning en ging met vaklieden van elk niveau stevige discussies aan. Op basis van inhoudelijke argumenten, met wederzijds respect en gericht op het verbeteren van hun professie, hun vak en hun organisatie. Samen doorleefden we zowel de vraagstukken als de oplossingen. Ik bood mijn gezicht aan als ik het mis had, gaf rekenschap en ging weer door. Met resultaat als gevolg. Kennis, daadkracht en resultaat bleken succesbepalende factoren, daarmee maakte ik het verschil.

Ambitie

Op basis van deze ervaringen wilde ik een team bouwen met mensen die voldoen aan alle hygiënische voorwaarden als opleiding en ervaring, maar die vooral uit het juiste hout gesneden zijn. Mensen die het karakter, de mentaliteit en het lef hebben om te volharden in door mij veronderstelde kritische succesfactoren. Met langdurige arbeidsrelaties om een kwalitatief sterk team te kunnen bouwen, maar zeker ook om de cultuur te laten ontstaan die nodig is om op deze manier succesvol te kunnen zijn. Als voorwaarde voor duurzame relaties met opdrachtgevers. Een team dat onuitwisbare footprints achterlaat in de branches die ik een warm hart toedraag, het publieke veiligheidsdomein en de gezondheidszorg. Branches waarin omvangrijke organisaties zich geplaatst zien voor complexe vraagstukken. Organisaties die een wezenlijke functie vervullen in onze samenleving, daar wil ik aan bijdragen.

Sprong

Vanuit deze ambitie en vol overtuiging nam ik ontslag om mijn eigen consultancybedrijf te starten. Zonder uitzicht op een eerste opdracht startte ik in januari 2010 mijn onderneming. Een eenmanszaak, want ik moest het eerst maar eens bij elkaar zien te verdienen. Het eerste jaar werkte ik dag en nacht, ik draaide twee jaar in een jaar. Daarmee was de basis voor mijn bedrijf gelegd en ging ik op zoek naar mijn eerste teamlid. Die moest qua zwaarte eenzelfde soort profiel hebben als ik, maar dan in de gezondheidszorg. De lat lag hoog, waardoor de zoektocht pas na acht maanden in augustus 2011 resulteerde in de start van het allereerste dienstverband. En daarmee van mijn werkgeverschap. Tot op de dag van vandaag is dat teamlid een belangrijke en onmisbare cultuurdrager van Salvéos.

Groei

Om en om wilde ik een nieuw teamlid aantrekken voor het publieke veiligheidsdomein en voor de gezondheidszorg . Met een team van vijf man inclusief mijzelf, kregen we behoefte aan een eigen locatie. Een tastbare plaats waar iedereen ons bedrijf kon ervaren, de sfeer kon proeven en de energie kon voelen. Zo betrokken we in 2012 een veel te grote vooroorlogse kantoorvilla in hartje Oosterbeek. We lieten het pand volledig opknappen vanuit het vertrouwen dat we er wel in zouden groeien. Geen efficiënte vierkante meters op een industrieterrein, maar het lef en de uitstraling die we ook tonen in onze performance.

Verbreding

Eén van onze teamleden, met oorspronkelijk een profiel in de gezondheidszorg, ging aan de slag met het verbeteren van de betaal- en spaarketens bij een financiële dienstverlener. Inmiddels heeft hij dat bij diverse vooraanstaande banken mogen doen. Hiermee kwam de financiële dienstverlening voor ons in beeld als branche waar we ons ook op willen focussen. Net als de publieke veiligheid en de gezondheidszorg is het financiële domein immers een belangrijke pijler van onze samenleving. Ondertussen raakten we in onze opdrachten steeds meer aspecten van het sociaal domein, specifiek de decentralisatie van taken naar gemeenten. Toen één van onze teamleden in 2014 startte bij diverse gemeenten en onze dienstverlening in dat domein bestendigde, werd ook de lokale overheid een focusbranche van Salvéos.

FlexIntens

Als groeiend bureau deden we veel contacten op. Zowel met opdrachtgevers als met andere professionals. Gelijktijdig nam ook de vraag naar Salvéos toe. Steeds vaker moesten we nee verkopen, Salvéos was voortdurend uitverkocht. Dit leidde in februari 2015 tot de oprichting van FlexIntens Werving, Selectie & Detachering. Een bedrijf gericht op het bemiddelen van professionals op vraagstukken van organisaties uit onze focusbranches. Door onze vergaande kennis van deze organisaties en ons netwerk daarbinnen, weten we als geen ander de juiste kandidaten te werven, selecteren en detacheren. FlexIntens functioneert ook als backoffice voor Salvéos. De wisselwerking tussen de teamleden van Salvéos en FlexIntens maakt beide ondernemingen tot communicerende vaten. Met wederzijdse versterking tot gevolg en dat bleek een succesformule. Kort daarna ontstond er tevens een stroom aan detacheringen op uitzendbasis. Hieruit ontstond FlexIntens Personeelsdiensten gericht op payroll- en uitzendovereenkomsten.

Verdieping

In onze opdrachten zien we het toenemende belang van kwalitatief goede communicatie. Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de onderlinge communicatie. Bij verandertrajecten, programma’s en (complexe) projecten ontstaat steeds vaker de vraag naar communicatieprofessionals. We merken dat de kracht van deze functie op exact dezelfde kritische succesfactoren rust als waarop ons team oorspronkelijk is gebouwd. Daarom werd in januari 2017 Salvéos Marketing & Communicatie opgericht. Daarnaast ontstond de behoefte naar verdere specialisatie op het gebied van HRM en Facility Management, vakgebieden waarin expertise schaars wordt. Dit leidde in januari 2018 tot de oprichting van Salvéos Human Resource Management en Salvéos Facility Management. Met Salvéos Management & Consultancy blijven we profileren met sterke generalisten op lijn-, programma- en projectmanagement functies. Deze labels vullen elkaar enorm aan en worden opgebouwd en geleid door teamleden van het eerste uur, waardoor de waarden en de cultuur van het bedrijf en daarmee de bedrijfsfilosofie behouden blijven.

Vooruitblik

Salvéos groeit naar een omvang, waarmee we in al onze focusbranches een robuuste partij zijn. Met mensen die ertoe doen, die op geheel eigen wijze met kennis en daadkracht tot concrete resultaten komen. Waarin lef een belangrijke rol speelt. Die groei wordt maar door één ding bepaald: de mate waarin wij samen in staat zijn om mensen te vinden en aan ons te binden die over de eigenschappen beschikken waar wij met elkaar voor staan. Mensen zijn de organisatie, dat dragen we uit en geldt bovenal voor ons.

Richard Nagtzaam, oprichter, eigenaar