Ontstaan van Salvéos

Mijn ‘roots’ liggen in het publieke veiligheidsdomein. Daar verdiende ik mijn sporen door omvangrijke organisatieverbeteringen teweeg te brengen en daarmee concrete resultaten te boeken.

Cruciaal voor mijn succes was dat ik het primaire proces begreep en ik de taal op operationeel niveau sprak. Daarbij doorzag ik de dynamiek op tactisch niveau en kon ik anticiperen op de strategische retoriek.

In combinatie met mijn bestuurskundige en bedrijfswetenschappelijke achtergrond wist ik daardoor zaken snel te doorgronden en in het juiste perspectief te plaatsen en bracht mijn doortastende aanpak mij ver. Kennis, daadkracht en resultaat bleken succesbepalende factoren, daarmee maakte ik het verschil.

Mijn ambitie met Salvéos

In januari 2010 startte ik met Salvéos. Op basis van mijn eigen ervaringen bouwde ik een team met mensen die de juiste kennis en ervaring hebben, daadkrachtig en resultaatgericht zijn. Mijn doel was om met langdurige arbeidsrelaties een kwalitatief sterk team en sterke bedrijfscultuur te bouwen. Als voorwaarde voor duurzame relaties met opdrachtgevers in de branches die ik een warm hart toedraag, het publieke veiligheidsdomein en de gezondheidszorg. Organisaties die een wezenlijke functie vervullen in onze samenleving, daar wil ik aan bijdragen.

Salvéos groeit

Gaandeweg groeide de organisatie en kregen we behoefte aan een eigen locatie.
Een tastbare plaats waar iedereen ons bedrijf kon ervaren, de sfeer kon proeven en de energie kon voelen. In 2012 betrokken we een veel te grote vooroorlogse kantoorvilla in hartje Oosterbeek. We lieten het monumentale pand volledig opknappen vanuit het vertrouwen dat we er wel in zouden groeien. Geen efficiënte vierkante meters op een industrieterrein, maar het lef en de uitstraling die we ook tonen in onze performance.

Verbreding van onze dienstverlening

Naast de publieke veiligheid en gezondheidszorg kregen we ook de opdrachten bij een financiële dienstverlener en werd de financiële dienstverlening een nieuwe branche waar we ons op wilden richten. Net als de publieke veiligheid en de gezondheidszorg is het financiële domein immers een belangrijke pijler van onze samenleving.

Ook met andere opdrachten kwamen we terecht in steeds meer aspecten van het sociaal domein, specifiek de decentralisatie van taken naar gemeenten. Hiermee werd onze dienstverlening uitgebreid naar de lokale overheid.

Oprichting FlexIntens

Als groeiend bureau hadden we veel contact met zowel opdrachtgevers als met andere professionals. Gelijktijdig nam ook de vraag naar de adviseurs van Salvéos toe. We waren voortdurend uitverkocht en moesten steeds vaker ‘nee’ verkopen. Dit leidde in februari 2015 tot de oprichting van FlexIntens Werving, Selectie & Detachering.

Flexintens richt zich op het bemiddelen tussen professionals en organisaties uit onze focusbranches. Door onze vergaande kennis van deze organisaties en ons netwerk daarbinnen, weten we als geen ander de juiste kandidaten te werven, selecteren en detacheren.

Daarnaast functioneert Flexintens als backoffice voor Salvéos. De wisselwerking tussen de teamleden van Salvéos en FlexIntens bleek een succesformule. Kort daarna ontstond er tevens een stroom aan detacheringen op uitzendbasis. Hieruit ontstond FlexIntens Personeelsdiensten, gericht op payroll- en uitzendovereenkomsten.

Het in 2018 opgerichte FlexIntens Young Professionals werkt afgestudeerde Hbo-ers en WO-ers in een 2-jarig leertraject op tot Projectmanager / Consultant. De markt leren kennen, training en learning on the job bij toonaangevende opdrachtgevers staan daarin centraal. Om daarna succesvol de markt in te gaan, of te starten bij één van onze consultancybedrijven.

Verdieping van onze dienstverlening

In onze opdrachten zien we het toenemende belang van goede communicatie. Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de communicatie, zowel intern als extern. Bij verandertrajecten, programma’s en (complexe) projecten ontstaat steeds vaker de vraag naar communicatieprofessionals. We merken dat de kracht van deze functie op exact dezelfde kritische succesfactoren rust als waarop ons team oorspronkelijk is gebouwd. Zo ontstond in januari 2017 Salvéos Marketing & Communicatie.

Tevens bleek er een toenemende behoefte naar verdere specialisatie op het gebied van HRM en Facility Management. Dit leidde in januari 2018 tot de oprichting van Salvéos Human Resource Management en Salvéos Facility Management. In februari 2020 startte we met Salvéos Business Intelligence om organisaties te helpen met intelligent, ofwel datagedreven, te werken. Een jaar later kwam daar Salvéos Informatie Management bij, gericht op het verbeteren en managen van de informatievoorziening van organisaties.

Met Salvéos Management & Consultancy blijven we profileren met sterke generalisten op lijn-, programma- en projectmanagement functies. Onze Salvéos-labels vullen elkaar aan en worden opgebouwd en geleid door teamleden van het eerste uur, waardoor de waarden en de cultuur van het bedrijf en daarmee de bedrijfsfilosofie behouden blijven.

Samen de toekomst in

Salvéos blijft groeien. In onze focusbranches zijn we al een robuuste partij. Met mensen die ertoe doen, die op geheel eigen wijze met kennis, daadkracht en vertrouwen tot concrete resultaten komen. Waarin lef een belangrijke rol speelt.

De groei van Salvéos wordt maar door één ding bepaald: de mate waarin wij samen in staat zijn om mensen aan ons te binden die over de eigenschappen beschikken waar wij met elkaar voor staan. Onze mensen zíjn Salvéos.

Richard Nagtzaam, oprichter, eigenaar