Lokale overheid

De lokale overheid is continu in beweging. Veranderende wetgeving, verschuivingen van verantwoordelijkheden en steeds verdergaande technologische ontwikkelingen. Heel veel kansen, maar zeker ook uitdagingen. De consultants van Salvéos begrijpen de impact van deze veranderingen en de consequenties hiervan. Wij adviseren en ondersteunen u dan ook graag in de transitie naar deze nieuwe werkelijkheid.

Veranderingen hebben invloed op de hele organisatie

Een recent voorbeeld is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg, Werk en Inkomen en Zorg aan langdurig zieken en ouderen (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo). Hier vindt letterlijk een verschuiving plaats van werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de rijksoverheid naar de gemeenten.

Organisatorisch grote veranderingen met impact voor zowel de organisatie (van personeelsmanagement en communicatie, tot facilitaire ondersteuning) als voor de burger die om zorg verlegen zit en hierover u als gemeente aanspreekt.
In relatief korte tijd moet er, vaak met beperkte capaciteit, invulling gegeven worden aan deze doorgaans onderschatte veranderingen.

Salvéos adviseert en ondersteunt

Samen met uw organisatie analyseren wij de veranderingen en bekijken we de impact hiervan op de organisatie. Om vervolgens de benodigde activiteiten te benoemen en te realiseren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe wij uw organisatie kunnen bijstaan? Neem contact op met Salvéos via info@salveos.nlof bel 026-762 205 20.