Gezondheidszorg

Salvéos spreekt de taal van de zorgsector en is vooral thuis binnen de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en  thuiszorg. We kennen de wereld van zorg en welzijn en de bijbehorende zorgwetten.

Proces- en perfomanceverbetering, strategisch prestatiemanagement, jaarplanproces, teamontwikkeling, keteninformatisering, management development, zorginnovatie, elektronisch patiëntendossier (EPD), zorginformatiesystemen, zorgmonitoring.