Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is al een meerdere jaren onderwerp van een serie ingrijpende transities (De Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeudgwet). Deze veranderingen hebben veel invloed op instellingen en overheidsinstanties. De kwaliteit van de zorg staat altijd op de eerste plaats, maar door de transitie moeten instellingen en de overheid hun organisatie en werkzaamheden aanpassen of door ontwikkelen.

De consultants van Salvéos spreken de taal van de zorgsector, zien de samenhang tussen de veranderingen en beschikken over de benodigde kennis en ervaring om uw organisatie optimaal van dienst te kunnen zijn.

Wij hebben met name ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuiszorg. U kunt bij ons onder andere terecht voor:

  • Verbetering van processen en performance
  • Strategisch prestatiemanagement
  • Jaarplanproces teamontwikkeling
  • Keteninformatisering
  • Management development
  • Zorginnovatie
  • Elektronisch patiëntendossier (EPD)
  • Zorginformatiesystemen
  • Zorgmonitoring

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe wij uw organisatie kunnen bijstaan? Neem contact op met Salvéos via info@salveos.nl of bel 026-762 205 20.