Financiële dienstverlening

Alsmaar strenger wordende wet- en regelgeving, meer controle vanuit overheid en toezichthouders, toenemende noodzaak om risico’s te beheersen, hogere eisen op het gebied van interne en externe informatievoorziening. Stuk voor stuk ontwikkelingen die maken dat financiële dienstverleners in toenemende mate ‘in control’ willen zijn ten aanzien van hun interne processen.

Salvéos beschikt over kennis en ervaring om financiële dienstverleners effectief te ondersteunen bij het op orde brengen van de interne organisatie op het gebied van betalen, sparen en lenen. Zoals het in kaart brengen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en ketens, het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, het onderkennen en beheersen van risico’s binnen processen en het inrichten van procesprestatiesturing.