Financiële dienstverlening

De financiële dienstverlening heeft te maken met alsmaar strenger wordende wet- en regelgeving. Zo is er meer controle vanuit overheid en toezichthouders, een toenemende noodzaak om risico’s te beheersen en hogere eisen op het gebied van interne en externe informatievoorziening. Stuk voor stuk ontwikkelingen die maken dat financiële dienstverleners in toenemende mate controle willen over hun interne processen.

De consultants van Salvéos beschikken over kennis en ervaring binnen de financiële dienstverlening. Zij zijn in staat om effectief te ondersteunen bij het ordenen van de interne organisatie op het gebied van betalen, sparen en lenen. Denk hierbij aan:

  • Het in kaart brengen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en ketens
  • Het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Het onderkennen en beheersen van risico’s binnen processen
  • Het inrichten van procesprestatiesturing

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe wij uw organisatie kunnen bijstaan? Neem contact op met Salvéos via info@salveos.nl of bel 026-762 205 20.