Bureaus aan de kant… het kantoor als huiselijke samenwerkplek!

Salvéos Facilitair Management richt zich op facilitaire vraagstukken en projecten. Ons werk draait om de vastgoed objecten, werkomgevingen en dienstverlening. Kantoorplekken dus. En laat dat nu net de plekken zijn waar medewerkers vanwege corona nu juist niet, of in ieder geval, veel minder komen. We werken nu al bijna een jaar vooral vanuit huis. Wat betekent dit voor de toekomst van het kantoor?

Tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken (TPAW) en Het Nieuwe Werken zijn al lang geen nieuwe termen meer. Voordat corona de kantoorvloer schoonveegde, was het voor bedrijven vooral een keuze hieraan mee te doen. Thuiswerken was voor veel medewerkers al een gewoonte voor een dag in de week.

Huisvesting ineens hoog op de agenda

Die keuze was er niet meer toen de coronamaatregelen in maart vorig jaar werden afgekondigd. We gingen massaal over naar 100% thuiswerken, kantoorpanden moesten sluiten. Ineens stond het toekomstige huisvestingsvraagstuk voor veel bedrijven hoog op de agenda.

Meer of minder M2?

De vraag is: hebben we nu straks minder of juist meer M2 kantooroppervlakte nodig? En kan er straks een goede hybride vorm ontstaan? Er zijn werknemers die, zodra het kan, weer direct in oude patronen terugvallen en fulltime terugkeren naar kantoor. Andere werknemers hebben het thuiswerken als prettig en productief ervaren. Zij blijven liever vanuit huis werken.

Nieuwe focus kantoor: meet, greet, create

Dat de kantooromgeving een andere invulling krijgt, dat is inmiddels duidelijk. Dat we weer (gedeeltelijk) teruggaan naar kantoor staat ook vast. Zeker binnen de overheid blijven veel medewerkers thuiswerken, meer dan voor corona. Hierdoor verandert ook de bezetting van de panden en behoefte aan het soort werkplekken.

De focus ligt op de gebruiker. De concentratie van medewerkers verschuift van kantoor naar de thuiswerkplek. De meerwaarde van het kantoor wordt: meet, greet en create.

Kleurrijke en gezellige samenwerkplekken

Hoe vertaalt zich dit naar de kantoorinrichting? Bureaus mogen aan de kant. Ruimten worden aangepast tot comfortabele samenwerkplekken met een meer huiselijke sfeer. Kleurrijk aangeklede ruimtes waar jij samen met je team in actieve houding een projectplan kan uitzetten, ondersteund door AV-middelen en whiteboards. Ook gaat het nieuwe kantoorbeeld bestaan uit meer informele lounges, die warmte en gezelligheid uitstralen.

Meer weten?

Salveos FM helpt onze opdrachtgevers met het visualiseren van de lange termijn gebruikersverwachting, het vertalen van de ambities naar een concreet werkplekconcept tot de uitrol van projecten. Wil je meer weten? Stuur mij, Pleuni Verbeeten, een mail: p.verbeeten@salveos.nl of check onze website: www.salveos.nl/diensten/salveos-facility-management/.