Interim functies | Portfolio-, programma- & Projectmanagement | Marketing & Communicatie | Onderzoek & Advies | Training & Coaching

Wij zijn Salvéos

⬇ Scroll verder ⬇

Salvéos

Salvéos is gericht op het vergroten van bedrijfsresultaten, door het daadwerkelijk realiseren van organisatieveranderingen.

Salveo: ‘In goede gezondheid’.

Salvéos helpt bij het integraal vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens. Door strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen.

Kennis

Salvéos werkt vanuit een gedegen praktische, bestuurskundige, bedrijfswetenschappelijke en financieel-economische kennisbasis. Daarbij worden verschillende specialismen op deeldisciplines gecombineerd met brede en diepgaande (impliciete) branchekennis. De Business Consultants en Communicatie Adviseurs van Salvéos zijn daardoor in staat om complexe vraagstukken snel te doorgronden en tot integrale oplossingen te komen ten behoeve van het vak, de professionals én de organisatie van de opdrachtgever.

Daadkracht

Door kennis te verweven met initiatief, lef, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden, weten de Business Consultants en Communicatie Adviseurs van Salvéos subtiel het juiste midden te vinden tussen de hard- en softskills van organiseren, operatie en bedrijfsvoering, business en ICT.
Op alle lagen in de organisatie ideeën mobiliseren, mensen bewegen en gemakkelijk schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Authenticiteit, openheid, bezieling en kracht zijn daarin stijlbepalende kenmerken.

Resultaat

Kritisch analyseren, oorzaakgericht vernieuwen, buiten de gebaande paden treden, slim organiseren, ervoor zorgen dat het werkt, een massieve beweging op gang brengen en concrete meetbare winsten behalen, daarmee maakt Salvéos steeds weer het verschil.
Met kennis en daadkracht als bewezen succesformule!

Perspectief

Organiseren is mensenwerk. Een mens kan nu eenmaal niet alles overzien en zelfs voor een heel managementteam is dat een enorme uitdaging.

Meebewegen met de omgeving vereist voortdurende verandering. Tegelijk volgen nieuwe regels en procedures elkaar in hoog tempo op. Als gevolg daarvan neemt het aantal administratieve handelingen toe.

Geavanceerdere systemen en technieken vragen om andere menselijke kwaliteiten. Het personeelsverloop veroorzaakt generatieverschillen en de kracht van informele relaties is van grote invloed op de bedrijfsvoering.

Dergelijke factoren leiden in onderlinge samenhang tot ingewikkelde organisaties, waarin de betrokkenheid van professionals afneemt en doelen steeds moeizamer worden gerealiseerd.

Typisch Salvéos

Salvéos benadert organisatievraagstukken vanuit een bedrijfswetenschappelijke, bestuurskundige en financieel-economische kennisbasis, waarbij de werkwijze altijd wordt geplaatst in het perspectief van het menselijk kapitaal. Mensen zijn de organisatie.
Vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling zijn zowel in aard als in omvang altijd uniek. Salvéos levert alleen maatwerkoplossingen.
Salvéos is thuis in de diagnose-, ontwerp-, transitie- en evaluatiefase van organisatieontwikkeling en zoekt daarbinnen voortdurend het juiste midden tussen een blauwdruk- en ontwikkelmethode.
Door intensieve samenwerking met een select aantal nauwkeurig geselecteerde vak- of branchespecifieke adviesbureaus beschikt Salvéos altijd over de benodigde expertise.
Salvéos hecht stevig aan de kracht van authenticiteit en diversiteit.
Effectiviteit en efficiency ziet Salvéos niet alleen als doelen voor het verhogen van het bedrijfsresultaat, maar zeker ook als resultante van een goede beheersbaarheid, een hoge mate van professionaliteit en een goede kwaliteit van dienstverlening.

Onze Kernwaarden

Mensen zijn de organisatie
Authenticiteit & diversiteit
Intensiviteit
Volharding

Het meervoud van lef is leven” 

Diensten

Effectiviteit en efficiency ziet Salvéos niet alleen als doelen voor het verhogen van het bedrijfsresultaat, maar zeker ook als resultante van een optimale beheersbaarheid, een hoge mate van professionaliteit en een goede kwaliteit van dienstverlening.

Interim Functies

Door uiteenlopende omstandigheden hebben organisaties soms behoefte aan tijdelijke stuur- of ontwikkelkracht op strategisch, tactisch of operationeel organisatieniveau.
Salvéos biedt uitkomst, door op interim-basis op te treden als lijnmanager, informatiemanager, beleidsadviseur, (strategisch) communicatie-adviseur, informatie-analist of procesanalist.

Portfolio-, programma- & projectmanagement

Complexe verbeteringen en/of vernieuwingen van groot strategisch belang worden in toenemende mate in de vorm van programma’s ontwikkeld en ingevoerd. Deze programma’s bestaan uit verschillende met elkaar samenhangende projecten. Alle programma’s en projecten vormen samen het portfolio van de organisatie.
De portfolio-, programma- of projectmanagers van Salvéos beheersen de principes van Management of Portfolios (MoP™), Managing Successful Programmes (MSP™) en PRINCE2™.

Onderzoek & Advies

Salvéos verricht onderzoek ten behoeve van iedere fase van organisatieontwikkeling: diagnostisch, ontwerpgericht, veranderkundig of evaluatief. Dit kan de basis zijn voor een concreet advies, bijvoorbeeld gericht op bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, besturingsmodellen, leiderschap, portfolio, programma’s, projecten, nieuwe diensten, markten of organisaties, (publiek-private) samenwerkingsverbanden, etc.. 

Training & Coaching

Bestuurders, lijnchefs, (beleids)adviseurs, programmamanagers, projectleiders, onderzoekers, vakspecialisten en andere professionals biedt Salvéos ankerpunten en inspiratie, door actuele vraagstukken met betrekking tot bijvoorbeeld werk of studie, persoonlijk functioneren en/of strategische dilemma’s in nieuwe perspectieven te plaatsen. Gelijktijdig denken in contrasten én in kansen staat daarbij centraal.

Zeggen wat je doet, doen wat je zegt”

Team

Wij zijn trots op onze diversiteit en op elkaar.
Zorgvuldige selectie houdt ons team hoogwaardig en sterk.
Met uitsluitend vaste dienstverbanden bouwen wij kwaliteit en duurzame (klant)relaties.

drs. M.K. (Mark) Smidt

drs. M.K. (Mark) Smidt

Business Consultant
M: 06 2350 3346
E: m.smidt@salveos.nl
View Details
drs. S.R.M. (Stef) Lancee

drs. S.R.M. (Stef) Lancee

Business Consultant
M: 06 1659 4205
E: s.lancee@salveos.nl
View Details
H.J. (Henk) Blindenbach MSc

H.J. (Henk) Blindenbach MSc

Business Consultant
M: 06 3334 2742
E: h.blindenbach@salveos.nl
View Details
ing. M. (Mark) Rozendal

ing. M. (Mark) Rozendal

Business Consultant
M: 06 2007 7102
E: m.rozendal@salveos.nl
View Details
drs. P.J. (Jouke) van den Berge

drs. P.J. (Jouke) van den Berge

Junior Business Consultant
M: 06 1175 8497
E: j.vandenberge@salveos.nl
View Details
M.A.J.F. (Mascha) Geertsen

M.A.J.F. (Mascha) Geertsen

Office Manager
M: 06 1659 4206
E: m.geertsen@salveos.nl
View Details
B.S. (Barry) Oostra

B.S. (Barry) Oostra

Business Consultant
M: 06 5395 4754
E: b.oostra@salveos.nl
View Details
drs. E.S. (Emelia) Ang

drs. E.S. (Emelia) Ang

Business Consultant
M: 06 3026 3797
E: e.ang@salveos.nl
View Details
S.P.J. (Sjoerd) Hooghof

S.P.J. (Sjoerd) Hooghof

Director Salvéos Marketing & Communicatie
M: 06 8325 4146
E: s.hooghof@salveos.nl
View Details
ing. S.J.M. (Stefan) Theune

ing. S.J.M. (Stefan) Theune

Business Consultant
M: 06 2387 5464
E: s.theune@salveos.nl
View Details
M. (Marieke) Spijkhoven

M. (Marieke) Spijkhoven

Business Consultant
M: 06 5778 6067
E: m.spijkhoven@salveos.nl
View Details
J. (Jos) Laurs

J. (Jos) Laurs

Business Consultant
M: 06 8397 6331
E: j.laurs@salveos.nl
View Details
J. (Jack) de Jong

J. (Jack) de Jong

Business Consultant
M: 06 1323 2207
E: j.dejong@salveos.nl
View Details
J. (Jurian) van den Berg

J. (Jurian) van den Berg

Business Consultant
M: 06 5774 1737
E: j.vandenberg@salveos.nl
View Details
J. (Jeroen) Wijers

J. (Jeroen) Wijers

Business Consultant
M: 06 1217 5125
E: j.wijers@salveos.nl
View Details
drs. R.A.P.M. (Richard) Nagtzaam

drs. R.A.P.M. (Richard) Nagtzaam

Director Salvéos Management & Consultancy
M: 06 1050 6195
E: r.nagtzaam@salveos.nl
View Details
drs. M.K. (Mark) Smidt

drs. M.K. (Mark) Smidt

Business Consultant
M: 06 2350 3346
E: m.smidt@salveos.nl

Ik werk doelgericht maar zonder oogkleppen. Gecommitteerd aan de opdracht en met oog voor de organisatie. Flexibel doch besluitvaardig.
Vanuit een technisch bedrijfskundig kader geef ik in mijn projecten ook veel aandacht aan de mensen in de organisatie. Zij zijn degenen die de verandering doormaken en die de verandering succesvol maken. Ik begeleid ze daarbij.
Mijn kennis en ervaring heb ik naast gerichte opleidingen zorgvuldig ontwikkeld in diverse functies en rollen. Al meer dan 10 jaar leid of begeleid ik projecten binnen de zorg, bij justitie en in de veiligheidsketen. Mijn toegevoegde waarde zit op de grensvlakken van mens, techniek en organisatie.
Ik kan ontzettend genieten van architectuur, natuur en sport. Omdat we in ons vak vaak binnen zitten en met ons ‘hoofd werken’, zoek ik bewust naar evenwicht door in mijn vrije tijd met mijn handen te werken en veel buiten te zijn. Mijn fraaie klassieke Italiaanse racefietsen komen daarbij goed van pas.

drs. S.R.M. (Stef) Lancee

drs. S.R.M. (Stef) Lancee

Business Consultant
M: 06 1659 4205
E: s.lancee@salveos.nl

Gericht op het boeken van resultaten met oog voor de relatie, beschikkend over een flinke dosis conceptueel vermogen en daardoor sterk in analyse. Authentiek, open en integer: dit zijn begrippen waar ik mezelf bij thuis voel.
Door vraagstukken vanuit een sociaal-organisatorisch perspectief te belichten, ontdek ik patronen en spoor ik diepergelegen oorzaken op die schuil gaan achter de symptomen. Kennis van open systeemtheorie en sociotechnisch organisatieontwerp stelt mij in staat om, samen met de klant, organisatie en omgeving op elkaar af te stemmen. Gedurende afgelopen jaren heb ik dit met veel plezier mogen doen in diverse omgevingen waaronder de bancaire sector, de zorg en de farmaceutische sector.
Ik blijf scherp door inspanning af te wisselen met ontspanning. In het tennis ervaar ik regelmatig ‘flow’; waardevolle momenten waarop je even alles om je heen vergeet en één geheel bent met wat je doet.
In mijn werk gaat het bijna altijd om het realiseren van ‘verandering’ in organisaties. Aangezien organisaties samenwerkingsverbanden zijn die bestaan uit mensen, vraagt verandering vaak ander gedrag van mensen. Anders ‘doen’ vergt anders ‘denken’ en anders ‘denken’ vergt anders ‘kijken’. Hier zit volgens mij de crux. Anders kijken naar de wereld lukt alleen als je bereid bent om je eigen, vertrouwde denkkaders los te laten.

H.J. (Henk) Blindenbach MSc

H.J. (Henk) Blindenbach MSc

Business Consultant
M: 06 3334 2742
E: h.blindenbach@salveos.nl

Jarenlange ervaring binnen zorg en dienstverlening hebben mij geleerd dat samenwerking de sleutel is tot succes. Ik breng een creatief proces op gang dat zorgt voor mooie oplossingen voor ingewikkelde problemen. Ik bekijk dit graag zo breed mogelijk: Mens, Organisatie en Middelen.
Collega’s typeren mijn stijl als betrokken, authentiek en met een scherp oplossingsvermogen. Ik begin te denken waar anderen stoppen.
Door te investeren in de mens en de onderlinge samenwerking bereiken we een meer duurzame oplossing. Mensen waarmee ik samenwerk ervaren mij als een laagdrempelige gesprekspartner waarbij ze gemakkelijk binnenlopen.
Na het werk spring ik graag op de fiets. Daarnaast laat ik mij als vrijwilliger graag verrassen door de spontaniteit van de groepen tieners waar ik mee werk.

ing. M. (Mark) Rozendal

ing. M. (Mark) Rozendal

Business Consultant
M: 06 2007 7102
E: m.rozendal@salveos.nl

In de bijna 20 jaar, waarin ik nu in de ICT actief ben, begaf ik mij steeds op het grensvlak van ICT en klant(vraag). Hierbij werkte ik aan verschillende kanten van het speelveld, vanuit de perspectieven van klant, leverancier en interne ICT afdeling.

De afgelopen jaren was ik met name actief in software implementaties (EPD, roostersoftware, etc).

Ik versta de kunst om, vanuit bedrijfskundige, projectmatige kaders, zowel met eindgebruikers als met de ICT-dienstverlener (zowel intern als extern) te communiceren. Met oog voor details, maar nooit zonder de klantdoelstellingen uit het oog te verliezen. Elk project is daarbij in principe uniek. Hoewel er in elk project gezocht wordt naar standaardisatie en controle, zal elke implementatie opnieuw zijn specifieke aandachtspunten hebben. Dat vraagt om oprechte aandacht voor elke partij die hierbij betrokken is.

In mijn vrije tijd lees ik graag. Ik ben vooral geïnteresseerd in de twee grote conflicten die de 20e eeuw gekend heeft. De geschiedenis leert ons veel over hoe de wereld er nu uitziet. Daarnaast speel ik tenorsaxofoon in een BigBand en doe ik aan modelbouw. Vanuit het niets iets moois creëren, daar krijg ik energie van. En dat vind ik in beide hobby’s terug.

drs. P.J. (Jouke) van den Berge

drs. P.J. (Jouke) van den Berge

Junior Business Consultant
M: 06 1175 8497
E: j.vandenberge@salveos.nl

Gedrevenheid, onafhankelijkheid, doorzettingsvermogen, contact en het tonen van initiatief zijn kenmerken van mijn karakter. Hierdoor werk ik altijd vol motivatie, zij het voor een ander, zij het op eigen initiatief.
Dat is tevens mijn kracht in een proces: Doen wat er van me verwacht wordt maar dat ook kunnen combineren met een eigen inbreng. Ik heb een nuchtere kijk op zaken en verbind dat met humor.
Ik volg de studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, nadat ik het Tweetalig Gymnasium heb afgerond. Ik houd van reizen en in mijn vrije tijd sport ik graag, waarbij ik moeite heb met verliezen.

M.A.J.F. (Mascha) Geertsen

M.A.J.F. (Mascha) Geertsen

Office Manager
M: 06 1659 4206
E: m.geertsen@salveos.nl

Energiek en zeer positief ingesteld ben ik graag het zonnetje in huis. Vanuit een pragmatische grondhouding en een flinke dosis assertiviteit word ik graag snel concreet. Ik hou van dynamiek maar tegelijk ook van controle. In die wisselwerking ben ik het scherpst.
In combinatie met mijn administratieve en coördinerende ervaring zorg ik hiermee graag voor inzicht, overzicht, een soepele bedrijfsvoering en een nuchtere kijk op zaken. Maar zeker ook voor warmte en gezelligheid!

B.S. (Barry) Oostra

B.S. (Barry) Oostra

Business Consultant
M: 06 5395 4754
E: b.oostra@salveos.nl

Mijn kracht zit in projectmatig werken, innovatief denken en handelen en in samenwerking.
Open, eerlijk, nuchter en realistisch zijn typerend voor mij als persoon.

Al meer dan 10 jaar ben ik als manager en projectleider werkzaam op zowel operationeel als tactisch niveau in de zorg- en veiligheidsector.
Veiligheid & Justitie, (jeugd)zorg en het sociale domein zijn mijn voornaamste kennisvelden.

Ik ben geïnteresseerd in de drijfveren van mensen en de persoon achter de functie, want ‘mensen zijn de organisatie’.

In mijn vrije tijd zoek ik mijn ontspanning in het ondernemen van activiteiten met mijn gezin, sporten en motorrijden.

drs. E.S. (Emelia) Ang

drs. E.S. (Emelia) Ang

Business Consultant
M: 06 3026 3797
E: e.ang@salveos.nl

Vanuit een communicatiewetenschappelijke achtergrond vervul ik sinds eind jaren negentig rollen als (strategisch) communicatieadviseur, veranderkundige en projectleider binnen diverse organisaties, met name in het publieke veiligheidsdomein. Mijn opdrachten staan altijd in het teken van het verbeteren van relaties, het stimuleren van samenwerking en het begeleiden van verandering binnen organisaties, ketens en netwerken.

Oprecht ben ik geïnteresseerd in mijn medemens en wil graag weten wat ze beweegt, motiveert en inspireert. Daardoor beweeg ik gemakkelijk dwars door organisaties en netwerken heen.

Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin. Daarnaast ben ik graag zowel fysiek als mentaal actief bezig. Ik vind het leuk en ontspannend om te hardlopen, sportklimmen, snowboarden en surfen. Innerlijke rust vind ik in mijn wekelijkse yoga/meditatieles en mijn creativiteit kan ik kwijt in theater maken en gitaar spelen.

S.P.J. (Sjoerd) Hooghof

S.P.J. (Sjoerd) Hooghof

Director Salvéos Marketing & Communicatie
M: 06 8325 4146
E: s.hooghof@salveos.nl

Hands-on en no-nonsense mentaliteit, dat is waar ik voor sta. Samen met mijn opdrachtomgeving aan de slag en het beste uit de mensen en de organisatie als geheel halen. Mijn ervaring en expertise liggen op het gebied van inhoudelijke business, vakkennis en toepassing daarvan in die specifieke situatie. Samen de verandering realiseren of het resultaat behalen waar we voor zijn gegaan. Strak volgens de uitgestippelde lijn, maar ook meebewegend waar nodig.

Inhoudelijk voel ik me het meest thuis in project, proces- en of implementatiemanagement rollen. Maar daarnaast maak ik graag de vertaling van strategische keuzes tot operationele activiteiten.

Met mijn enthousiasme en mijn positieve werkhouding weet ik mensen te binden en mee te krijgen, maar wanneer het moet kan ik ook sturend en leidinggevend zijn. Moeiteloos pas ik me aan aan de omgeving waar ik werkzaam ben, van strategisch tot operationeel niveau, van formeel zakelijk tot informeel met humor.

ing. S.J.M. (Stefan) Theune

ing. S.J.M. (Stefan) Theune

Business Consultant
M: 06 2387 5464
E: s.theune@salveos.nl

Al ruim twintig jaar ben ik werkzaam in diverse organisaties op het grensvlak van business en IT. Naast een technisch bedrijfskundige basis beschik over ruime managementvaardigheden op het gebied van projectmanagement, verandermanagement, sturend en coachend leidinggeven. Door mijn leergierige, betrokken, open en enthousiaste houding vind ik het geweldig om teams te motiveren en een goede samenwerking te bereiken. Kenmerkend is mijn sterk analytisch en oplossend vermogen. Mijn toegevoegde waarde voor de opdrachtgever zit hem in het transparant maken van complexe problemen en de oplossing ervan te borgen.

In elk project zie ik kwaliteit als leidraad waarbij ik het totale overzicht houd, maar ook oog heb voor details om tot de beste resultaten te komen. Ik kijk daarbij verder dan alleen binnen de kaders van de opdracht om tot kwaliteitsverbeteringen te komen in het proces van de klant. Problemen pak ik gestructureerd aan en oplossingen rapporteer ik op een overzichtelijke manier.

Ik ben breed inzetbaar in diverse rollen. Ik ben een ‘people manager’ die door middel van coaching zowel individuele medewerkers als een team weet te motiveren en beter laat presteren, om zodoende een beter bedrijfs- of projectresultaat te realiseren. Als iemand lekker in zijn vel zit presteert diegene in de regel beter.

Mijn persoonlijke drive zit in het continue verbeteren van processen en organisaties, waarmee ik de klant verder kan brengen.

Mijn vrije tijd breng ik graag door op de tennisbaan op de padelbaan op de motor of tijdens een leuke wedstrijd darts. Daarnaast ontdek ik graag de wereld door het reizen naar verschillende continenten op de wereldbol.

Een van mijn motto’s: Volg je hart, want dat klopt.

M. (Marieke) Spijkhoven

M. (Marieke) Spijkhoven

Business Consultant
M: 06 5778 6067
E: m.spijkhoven@salveos.nl

Ik ben een verbindende interim- en projectmanager met een facilitaire- en huisvestingsmanagementachtergrond, waar ik de afgelopen 18 jaar brede ervaring op deed in diverse rollen en organisaties. In de gezondheidszorg leerde ik schakelen op alle organisatieniveaus.

Met deze kennis en vaardigheid ging ik werken als interim (project)manager binnen de (semi)overheid. Onder andere in het publieke veiligheidsdomein, de zorg- & welzijnssector en het onderwijs. De complexiteit van mijn opdrachten nam de afgelopen jaren toe, waarbij ik mijn analytisch vermogen steeds sterker wist te combineren met daadkracht.

Het in beweging krijgen van een project door het samenbrengen van de juiste mensen en middelen, het voorbereiden van de benodigde besluitvorming en het voorkomen of wegnemen van risico’s en issues, daarin ligt mijn kracht. Met samenwerking als sleutelwoord om te komen tot concrete resultaten.

Ik ben gedreven, mensgericht, open en eerlijk en houd van uitdagingen!

J. (Jos) Laurs

J. (Jos) Laurs

Business Consultant
M: 06 8397 6331
E: j.laurs@salveos.nl

Binnen de dynamische omgeving van de politie, waar werken onder zeer uitdagende omstandigheden aan de orde van de dag was, deed ik brede ervaring op met het behandelen van mono- en multidisciplinaire veiligheidsvraagstukken. Hierbij leerde ik onder stressvolle omstandigheden om te gaan met politiek gevoelige issues.

Door vanuit mijn Bestuurskundige achtergrond bij te dragen aan vraagstukken op de snijvlakken van operationeel, tactisch en strategisch organisatieniveau, beschik ik over overzicht van en inzicht in de organisatie en werkprocessen van de verschillende hulpdiensten, individueel en in de keten. Bovendien weet ik wat hulpverleners meemaken en waar zij voor staan. Daarmee maak ik het verschil!

Mijn mensgerichte aanpak blijkt steeds weer een kracht waarmee ik mensen bind, relaties opbouw en energie op mijn omgeving weet over te brengen. Loyaliteit, een hoog energieniveau, flexibiliteit en mijn collegialiteit zijn daarin drijvende krachten.

J. (Jack) de Jong

J. (Jack) de Jong

Business Consultant
M: 06 1323 2207
E: j.dejong@salveos.nl

De wereld ontdekken zie ik als een grote uitdaging. Hierdoor zie je dan ook altijd een gedreven, geïnteresseerd en betrokken persoon wanneer ik mij vastbijt in een opdracht. Het leveren van resultaat is voor mij daarbij vanzelfsprekend.

In mijn meest recente ervaringen binnen het publieke veiligheidsdomein schuilde vaak een bottom-up benadering waarbij ik de mens centraal stelde. Door onderdeel te zijn geweest van de operatie weet ik als geen ander wat er leeft en waar de behoeftes liggen. Hoe bereiken goede ideeën van de werkvloer nu het hogere management, maar ook andersom, hoe zorgen we ervoor dat strategische initiatieven landen op de werkvloer? De praktijk blijkt vaak weerbarstig en dat realiseer ik mij als geen ander. Met mijn bedrijfskundige achtergrond en veelzijdige ervaring weet ik gemakkelijk de verbinding te maken tussen verschillende belevingswerelden en organisatieniveaus.

Door mijn leergierigheid ben ik altijd op de hoogte van de meest actuele kennis en informatie op bedrijfskundig- en organisatorisch vlak. Met een authentieke uitstraling en oprechte interesse ben ik in gesprek met stakeholders. Slechts enkele van mijn kwaliteiten die zorgdragen voor beweging binnen organisaties. Beweging die nodig is om duurzame resultaten te boeken waardoor organisaties weerbaar worden en blijven voor in- en externe ontwikkelingen.

In mijn vrije tijd haal ik energie uit ontspanning met mijn gezin. Ook uitdagingen in vrijwilligerswerk, motorrijden en sport zorgen voor herstel van de balans. Ik geloof dat een goede basis zorgt voor exceptionele resultaten, op elk terrein!

J. (Jurian) van den Berg

J. (Jurian) van den Berg

Business Consultant
M: 06 5774 1737
E: j.vandenberg@salveos.nl

Motivatie, doorzettingsvermogen, integriteit en betrokkenheid vormen mijn basis voor het succesvol uitvoeren van projecten. Met mijn projectomgeving wil ik samenwerken aan de afgesproken resultaten waarbij ik altijd het hogere doel voor ogen houd. Structuur en overzicht vind ik belangrijk, waar mogelijk pas ik de nodige lenigheid en pragmatiek toe.

Verbinding maken met andere organisaties, afdelingen of projecten zorgt voor een integrale aanpak van de opdracht. Dat doe ik vanuit de overtuiging dat we samen tot snellere én betere resultaten komen.

Een balans tussen inspanning en ontspanning vind ik belangrijk. Graag maak ik mooie reizen met mijn gezin. Verder zijn mijn hobby’s golfen, skiën, schaatsen en fotograferen.

J. (Jeroen) Wijers

J. (Jeroen) Wijers

Business Consultant
M: 06 1217 5125
E: j.wijers@salveos.nl

Door collega’s en oud opdrachtgevers word ik vaak omschreven als een ‘verbinder’. Binnen organisaties weet ik snel het vertrouwen van medewerkers te winnen door mijn open persoonlijkheid en mijn oprechte interesse in de mens.

De afgelopen vijf jaar deed ik veel ervaring op in de huisvesting en het facilitaire werkveld. Als projectleider of adviseur ga ik projectmatig te werk en zorg ik ervoor dat ik de organisatie meeneem in de werkzaamheden die ik verricht. Door het samenbrengen van de juiste mensen, het goed kunnen schakelen tussen de verschillende organisatieniveaus en mijn natuurlijke overtuigingskracht, weet ik snel het gewenste resultaat te behalen.

Al 10 jaar lang sta ik iedere zondag met mijn vrienden op het hockeyveld. Daarnaast ben ik een wintersportfanaat, een waanzinnig mooi landschap gecombineerd met sporten, heerlijk!

drs. R.A.P.M. (Richard) Nagtzaam

drs. R.A.P.M. (Richard) Nagtzaam

Director Salvéos Management & Consultancy
M: 06 1050 6195
E: r.nagtzaam@salveos.nl

Gedreven, zakelijk als het moet en vol humor als het kan, schakel ik snel en het liefst over meer sporen tegelijk. Mijn openheid en interesse in wat mensen drijft brengen me gemakkelijk tot inhoudelijke en persoonlijke gesprekken.

Door organisatievraagstukken in een breder perspectief te plaatsen en vooral te denken in kansen weet ik mensen te bewegen. Mijn kracht zit in het vinden van het juiste midden tussen de harde en zachte aspecten van organiseren, om daarmee zo snel mogelijk tot concrete resultaten te komen.

Langdurig functioneren onder extreme omstandigheden, optreden in crisissituaties, wonen en werken in verschillende werelddelen en een bestuurskundige en bedrijfswetenschappelijke achtergrond vormen samen de basis voor mijn brede oriëntatie, doorzettingskracht en kritisch vermogen.

Lef speelt hierin een belangrijke rol!

Wat niemand weet van Salvéos

211

Voltooide Projecten

133

Verschillende Opdrachtgevers

162

 Inspiratie Avonden

5

Skireizen

Salvéos & FlexIntens

Als zusteronderneming van Salvéos Management & Consultancy en van Salvéos Marketing & Communicatie matcht FlexIntens professionals en organisaties en bemiddelt in vraag en aanbod. Dat klinkt eenvoudig en dat is het ook.

De professionals van FlexIntens hebben een stevige verankering in diverse domeinen. Zij kennen daarmee de markt (vraag) en de professionals die zich binnen die domeinen bewegen (aanbod). Vanuit hun expertise binnen Salvéos maken ze een scherpe analyse op de inhoudelijke behoefte van de klant. Zo matchen ze iedere dag de juiste professional op een specifieke opdracht.

Door de samenwerking tussen Salvéos en FlexIntens bouwen wij gezamenlijk een breed netwerk van professionals op. Dit biedt opdrachtgevers van Salvéos mogelijkheden voor inhuur van meer of specifieker flexibele capaciteit en ontstaat voor „high potentials” de mogelijkheid om door te stromen naar het vaste team van Salvéos.

 

_Logo-Flexintens-trans

Kennisdomeinen

Salvéos benadert organisatievraagstukken vanuit een bedrijfswetenschappelijke, bestuurskundige en financieel-economische basis, waarbij de werkwijze altijd wordt geplaatst in het perspectief van het menselijk kapitaal.

Branches

Publieke Veiligheid

Salvéos heeft een brede kennisbasis in het publieke veiligheidsdomein.

Specifiek met betrekking tot:

 • Defensie;
 • Politie;
 • Openbaar Ministerie;
 • Gemeenten;
 • Brandweer;
 • Veiligheidsregio’s;
 • Veiligheidshuizen;
 • Regionale Informatie & Expertise Centra (RIEC’s);
 • Landelijk Informatie & Expertise Centrum (LIEC).

Gezondheidszorg

Salvéos spreekt de taal van de zorgsector en is vooral thuis binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ouderenzorg, thuiszorg, Wmo en AWBZ.

Onder andere op het gebied van:

 • Proces- en perfomanceverbetering;
 • Strategisch prestatiemanagement;
 • Jaarplanproces;
 • Teamontwikkeling;
 • Keteninformatisering;
 • Management Development;
 • Zorginnovatie;
 • Elektronisch patiëntendossier (EPD);
 • Zorginformatiesystemen;
 • Zorgmonitoring.

Lokale Overheid

De lokale overheid is continu in beweging door o.a. veranderende wetgeving en verschuivingen van verantwoordelijkheden van centraal naar decentraal. Daarnaast nemen technologische ontwikkelingen op meerdere gebieden een vlucht die kansen voor de overheid met zich mee brengen. Tenslotte, en dat is niet de minste, neemt de verwachting van de burger in grote mate toe. De burger verwacht dat de overheid haar op haar wenken bedient en bij voorkeur via het kanaal dat het best past en dat ook nog eens 24/7.

Een recent voorbeeld bij deze verandering is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg, Werk en Inkomen en Zorg aan langdurig zieken en ouderen (Jeugdwet, Participatieweg en Wmo). Hier vindt letterlijk een verschuiving plaats van werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid naar de gemeenten. Organisatorisch een grote verandering, voor de medewerkers in de gemeente vrijwel nieuwe werkzaamheden en een burger die om zorg verlegen zit en hierover dus u als gemeente aanspreekt.

Dit betekent dat de lokale overheid steeds voor nieuwe uitdagingen wordt gesteld. Een gemeente moet vaak in relatief korte tijd, met beperkte capaciteit invulling geven aan deze vaak onderschatte veranderingen.

Salvéos begrijpt de impact van deze veranderingen op de (lokale) overheid. Zij zijn in staat de verandering te analyseren, de impact op de organisatie te bepalen en de benodigde activiteiten te benoemen om de verandering te helpen realiseren.

De medewerkers van Salvéos hebben ruime ervaring opgedaan in het managen van deze veranderingen vanuit diverse expertises. Denk hierbij aan de projectmanager die het integrale project aanstuurt om de Jeugdwet geïmplementeerd te krijgen of de lijnmanager die ad interim de afdeling managet van waaruit de sociale wijkteams worden georganiseerd. Maar ook op andere vlakken binnen de (lokale) is ruime ervaring opgebouwd, zoals op het gebied van Zaakgericht werken.

Financiële Dienstverlening

Alsmaar strenger wordende wet- & regelgeving, meer controle vanuit overheid en toezichthouders, toenemende noodzaak om risico’s te beheersen, hogere eisen op het gebied van interne en externe informatievoorziening. Stuk voor stuk ontwikkelingen die maken dat financiële dienstverleners in toenemende mate ‘in control’ willen zijn ten aanzien van hun interne processen.

Salvéos beschikt over kennis en ervaring om financiële dienstverleners effectief te ondersteunen bij het op orde brengen van de interne organisatie op het gebied van Betalen, Sparen en Lenen. Hierbij te denken aan het in kaart brengen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en ketens, het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, het onderkennen en beheersen van risico’s binnen processen en het inrichten van procesprestatiesturing.

Vakgebieden

Organisatie (her)ontwerp

Bij het (her)ontwerp staat het vergroten van het lerend vermogen van individuele professionals, van organisatieonderdelen en van de gehele organisatie centraal. Dit vormt de basis voor het verhogen van professionaliteit en van de kwaliteit van dienstverlening.

Vanuit de producten en diensten van de organisatie worden de informatie- en werkprocessen gestroomlijnd (lean). Dit wordt vertaald naar een adequate verdeling van taken over onderdelen en functies in de uitvoerings- en besturingsstructuur, in optimale onderlinge samenhang.

Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties daarvan zijn voor de bedrijfsvoering in termen van Personeel, Informatiehuishouding, Organisatie, Financien, IT, Communicatie en Huisvesting (PIOFACH).

Op basis daarvan wordt per bedrijfsvoeringsaspect de huidige situatie vastgesteld en worden de stappen in kaart gebracht die genomen moeten worden om te komen tot de realisatie van het (her)ontwerp.

Salvéos leidt, begeleidt of ondersteunt deze verandering zodat de beoogde effecten snel worden gerealiseerd. Heldere communicatie, interactie, overtuiging en het creëren van draagvlak in alle lagen van de organisatie vormen de rode draad in het proces van analyse tot en met realisatie.

Organisatieverandering

Een kritische massa op gang brengen, het juiste midden vinden tussen bottom-up ontwikkelen en top-down sturen en daarbij een diversiteit aan belangen op elkaar afstemmen, daarmee boekt Salvéos steeds weer concrete resultaten.

De Business Consultants en Communicatie Adviseurs van Salvéos laten nieuwe strategieën werken tot in de haarvaten van organisaties, schakelen gemakkelijk op operationeel, tactisch en strategisch niveau en tussen business en bedrijfsvoering.

Strak waar het moet en los waar het kan, maar altijd vol passie, energie en creativiteit. Successen laten zij graag waar het hoort, bij de professionals, managers en bestuurders.

Informatievoorziening & ICT

De kracht van een adequate informatievoorziening valt of staat met de mate waarin ICT is afgestemd op de doelen en werk- en besturingsprocessen van de organisatie én vice versa.

De Business Consultants van Salvéos weten daarin het juiste midden te vinden als intermediair tussen business en ICT, in de fasen van behoeftestelling, selectie, ontwikkeling, implementatie en beheer.

Marketing & Communicatie

Het succes van organisatieveranderingen, programma’s en projecten is voor een groot deel afhankelijk van de effectiviteit van communicatie door alle lagen van de organisatie heen én naar buiten. Het informeren, betrekken en commiteren van alle interne en externe stakeholders staat daarin centraal.

Salvéos beschikt over diepgaande kennis en uitgebreide ervaring om de (strategische) marketing en/of communicatiefunctie effectief vorm en inhoud te geven en vooral succesvol te laten zijn.

Salveos_Marketing_wit

Actuele cases

Rode Draad

Veelal heeft Salvéos opdrachten waarbij sprake is van publiek en politiek gevoelige dossiers, hoge tijdsdruk en veel belanghebbende partijen. Dit vraagt van de Business Consultants van Salvéos, dat zij snel een weg kunnen vinden in zowel het desbetreffende onderwerp, de organisatie van de opdrachtgever als in het krachtenveld met alle andere betrokken partijen.

Of het nu gaat om de rol van (beleids)adviseur, project-, programma- of interim-manager, Salvéos combineert meedenken altijd met meedoen.

Kenmerkend voor Salvéos is, dat haar Business Consultants zeer goed thuis zijn in én verbondenheid voelen met de branches waarin zij actief zijn. Zij kennen de dynamiek in die organisaties, weten wat er speelt en spreken de taal. Hierdoor kunnen zij goed omgaan met gevoelige dossiers en zijn ze in staat om adequaat te handelen. Bijvoorbeeld door snel noodzakelijke kennis en competenties te mobiliseren.

Zij kunnen schakelen van strategisch naar operationeel niveau en vice versa, waarbij ze niet schromen om ten behoeve van hun analysewerkzaamheden op inhoudelijk niveau de ‘diepte’ in te gaan. Ze zijn daarnaast in staat om binnen één domein met verschillende opdrachten bezig te zijn, waarbij wel altijd sprake is van inrichting- en verbetervraagstukken.

Salvéos helpt organisaties en samenwerkingsverbanden, in het kader van ontbureaucratisering en kwaliteit, te transformeren van ‘complex met veel eenvoudige taken’ naar ‘overzichtelijk met complexe taken’. De Business Consultants van Salvéos komen hun afspraken na, ze blijven zichzelf en ze hebben organisatiepolitieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Hierdoor kunnen ze tegen bestaande, maar ongewenste, routines ingaan en gaan ze door waar anderen een pas op de plaats maken. Overigens verliezen ze nooit de belangen van de opdrachtgever en de opdracht uit het oog.

Publieke Veiligheid

Publieke Veiligheid

De consultants van Salvéos zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen het domein van de Publieke Veiligheid. Dankzij de actieve rol, die ze in diverse opdrachten bij de Politie (en haar ketenpartners) uitgevoerd hebben, zijn zij in staat om resultaat te boeken in een omgeving die onder constante veranderdruk staat.

Politie

De 26 voormalige politiekorpsen zijn opgeheven om efficiënt te werken en de politie als eenheid te laten functioneren. De totstandkoming van de Nationale Politie is vanaf 1 januari 2013 in volle gang. In 2014 kreeg een groot deel van de transitie zijn beslag, resulterend in een verhoging van de operationele resultaten.

Met de Nationale Politie worden onder andere de volgende voordelen beoogd:

 • De verschillende onderdelen van de politie kunnen beter en sneller samenwerken (primair proces en bedrijfsvoering);
 • Agenten hebben meer tijd voor straatwerk en recherchewerk, omdat ze minder tijd kwijt zijn aan administratie;
 • Er is minder bureaucratie; het doen van aangifte wordt bijvoorbeeld vereenvoudigd;
 • Zaken als ICT, huisvesting, inkoop en personeelszorg worden centraal geregeld. Daardoor dalen de kosten.

Salvéos ondersteunt de vorming van de Nationale Politie op het gebied van:

Bij de totstandkoming van de Nationale Politie wordt vanaf 2013 ook de inkoopfunctie centraal georganiseerd.

Om een goed zicht te hebben op het totale assortiment aan producten en diensten ten behoeve van de operationele eenheden en het Politie Dienstencentrum (bedrijfvoeringsonderdelen) van de Politie, is Producten- en Dienstenmanagement (PDM) in werking gebracht.

Producten- en dienstenmanagement voert daarbij regie over alle fasen van de productlevenscyclus:

 • Behoeftestelling: Initiëren, inventariseren en specificeren van behoeften aan producten en diensten;
 • Inkopen ofwel verwerven van contracten: Selecteren, contracteren en implementeren:
 • Contract- en leveranciersmanagement: Bestellen, bewaken, evalueren en nazorg;
 • Strategisch leveranciersmanagement: Periodieke gesprekken met directies van leveranciers.

Door regievoering op het totale assortiment (standaardisatie) en over de gehele productlevenscycli (van wieg tot wieg), wordt beter aangesloten bij de behoeften en bovendien efficiënter omgegaan met de beschikbare middelen.

Als een van de grootste ‘aanbestedende diensten’ van Nederland (65.000 medewerkers, € 1,4 miljard jaarlijkse spend) heeft de Politie veel invloed op de markt en haar leveranciers. De wijze waarop (omvangrijke) Europese aanbestedingen worden vormgegeven, is daarin een bepalende factor. Tevens speelt strategisch leveranciersmanagement hierin een belangrijke rol.

Behoeftestelling, Europese aanbestedingen en implementatie van contracten worden onder leiding van PDM projectmatig uitgevoerd. Nieuwe werkprocessen en bijbehorende besturing worden daarbij ontwikkeld, ingesleten en oude routines omgebogen. Daarmee heeft PDM naast een inhoudelijke kant, vooral ook een organisatorische oriëntatie op alle niveaus van de Politieorganisatie.

Het belang van producten- en diensten voor de uitvoering en de resultaten van het politiewerk, maakt PDM een belangrijke speler op het speelveld van zowel de Politie als de markt.

Salvéos helpt bij het vormgeven van PDM en daarmee bij de verdere professionalisering van de inkooporganisatie van de Politie. Op interimbasis in functies van Senior Producten- en Dienstenmanager voor de categorieën ‘Politie Uitrusting’ (bewapening, uitrusting en kleding), ‘Voer- & vaartuigen’ en ‘Luchtvaart’ en Producten- en Dienstenmanager voor de categorie ‘Politie Uitrusting’.

Executie & Signalering (E&S)

De komende jaren wordt een groot aantal bestaande operationele politieapplicaties vervangen door een generiek platform in de informatievoorziening (IV), waarmee politiemensen bijvoorbeeld hun opsporings- en handhavingswerkzaamheden kunnen uitvoeren.

Deze zeer complexe operatie vindt plaats vanuit het Aanvalsprogramma IV, waarbij het deel ‘vernieuwing en uitfasering’ van een twintigtal applicaties onderdeel is van het Cluster Operationeel Politieproces (OPP).
Het project Executie en Signalering (E&S) is samen met project e-Briefing een eerste concrete uitwerking van deze vernieuwingsstrategie.

Salvéos is binnen het project verantwoordelijk voor het realiseren en implementeren van het generieke werkproces en de nieuwe ICT voorziening en acteert daarbij op het snijvlak van het primaire proces (business) en de techniek.

Door de implementatie van het nieuwe landelijke werkproces E&S, wordt het werk landelijk eenduidig uitgevoerd. Dit proces wordt ondersteund door passende informatievoorziening.
Daarmee wordt E&S als OPP functionaliteit in gebruik genomen en kunnen de bestaande applicaties Papos en OPS worden uitgefaseerd. E&S draagt zo in sterke mate bij aan de vorming van één Nederlands politiekorps en aan het realiseren van diverse (operationele) doelstellingen:

 • Reduceren van administratieve lasten door vereenvoudiging van het proces en gebruik te maken van hedendaagse techniek;
 • Terugdringen aantal openstaande executieopdrachten;
 • Mobiel werken op straat voor politiemedewerkers, real time informatie beschikbaar;
 • Verhogen pakkans voor veroordeelden;
 • Versterken Executieketen: OM – CJIB – JustID – Politie – KMar – IND;
 • Bijdragen aan departementale programmadoelstellingen ten aanzien van de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke
  Beslissingen (USB).

Lange Termijn Archief (LTA)

In een tijd waarin ongeveer heel Nederland de beschikking heeft over een smartphone en daarmee talloze filmpjes en foto’s maakt, op vele plaatsen beveiligingscamera’s hangen en ook de nodige mensen terrabytes aan film- en fotomateriaal op hun pc’s verzamelen, komt er ook veel van deze data bij de Politie terecht. Deze data wordt gebruikt in onderzoeken en leidt in veel gevallen tot bewijsmateriaal. Voor de Politie is het noodzakelijk deze grote hoeveelheid data centraal en gestructureerd te gaan opslaan.
Wij gaan samen met de Politie dit landelijke archief via een Europese Aanbesteding selecteren, aanschaffen en vervolgens implementeren. Dit heeft grote impact op proces, organisatie en informatievoorziening en dus een opdracht die wij met beiden handen hebben opgepakt en nu met daadkracht vormgeven en uitvoeren

Aangifte Volg Service (AVS)

Salvéos is gevraagd mee te denken over de ontwikkeling en realisatie van een aangifte volg service.
In het kader van de wet Slachtofferzorg heeft de minister van Veiligheid en Justitie in de Kamer toegezegd het slachtoffer en/of de benadeelde proactief te gaan informeren over de status van een aangifte. Is de aangifte al dan niet in behandeling genomen, wat is de status van de behandeling of is de aangifte afgerond omdat de dader is gepakt of het vermiste is terug gevonden. Dat dit een belofte is die de Politie en de burger raakt, spreekt voor zich en dat dit ontwikkelingen vraagt op zowel organisatie als ICT-vlak behoeft geen toelichting. Reden te meer dat we hier een rol pakken.
We maken inzichtelijk waar dit streven het proces en de organisatie raakt, waar ondersteuning met informatievoorziening noodzakelijk is en we realiseren uiteindelijk deze bijna volledig geautomatiseerde keten.

Een belangrijk onderdeel van de totstandkoming van de Nationale Politie is de personele reorganisatie. De personele reorganisatie bestaat uit twee stadia. Fase 1 is het plaatsen van alle medewerkers in de nieuwe politieorganisatie. Dit is een grote operatie waarbij meer dan 60.000 politiemedewerkers gematched en geplaatst moeten worden op een landelijk vastgestelde functie met bijbehorende werk(zaamheden) en plaats/lokatie van tewerkstelling. Fase 2 is een vijfjarig traject waarin de nieuwe politieorganisatie formatie en bezetting in balans moet brengen naar aanleiding van het resultaat uit fase 1.

Voor zowel fase 1 als 2 is het programma personele reorganisatie ingericht. Salvéos vervult in het programma personele reorganisatie een aantal rollen:
- projectleider Mentor
- projectleider besluiten

Mentor
Mentor is de centrale applicatie voor de uitvoering van fase 1 van de personele reorganisatie. Salvéos heeft bijgedragen aan de inrichting en opzet van de applicatie. Hiermee is optimale ondersteuning van het unieke reorganisatieproces van de Nationale Politie gewaarborgd.

Besluiten
In het kader van de reorganisatie moeten alle politiemedewerkers een plaatsingsbesluit in de nieuwe organisatie ontvangen. Dit besluit wordt voorafgegaan door een voorgenomen plaatsingsbesluit. Het opmaken, administreren, produceren en verzenden hiervan gebeurt onder verantwoordelijkheid van Salvéos.

De personele reorganisatie heeft een grote impact op de medewerkers van de Nationale Politie. Het onderwerp is zeer juridisch van aard en vraagt veel uitleg. Daarnaast is er de onzekerheid bij de medewerker waar hij/zij terecht komt in de nieuwe organisatie. Ook deze emotionele kant aan de personele reorganisatie vraagt aandacht. De uitdaging is om een goede vertaling van het reorganisatieproces en de juridische kaders te maken met de juiste benadering en tone-of-voice in de communicatie.

De consultant van Salvéos werkt binnen het landelijke programma, vanwege het bewaken van de integraliteit in de communicatie, nauw samen met directie Communicatie. Het programma “Personele Reorganisatie” communiceert zoveel mogelijk vanuit 1 landelijke strategie en lijn/aanpak en in samenhang met alle andere onderwerpen binnen het grote verandertraject.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

De consultant van Salvéos adviseerde de Directoraat Generaal Politie van het ministerie van V&J gedurende een jaar op het thema Forensische Opsporing en technologische doorontwikkeling.

• Adviseren programmamanager Politiële Taken over dossier Forensische Opsporing;
• Optreden als liaison tussen V&J, politie, OM en NFI;
• Verwerken aanbevelingen Commissie Winsemius in integraal (keten) advies.

Riec-Liec

Het kabinet startte in 2007 met het programma ‘Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad’. Onderdeel hiervan was de uitvoering van 10 pilots gericht op de inrichting en werking van Regionale Informatie en Expert Centra (RIEC’s). Met een RIEC wordt beoogd om een effectieve bestrijding van georganiseerde misdaad te realiseren. Dit gebeurt door het ondersteunen van een geïntegreerde (programmatische) aanpak op regionaal niveau, waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op preventieve en bestuurlijke handhavende maatregelen. Er is namelijk geen succesvolle onderwereld zonder steun van de bovenwereld. De verwevenheid van deze twee werelden is een bedreiging voor de veiligheid en integriteit van onze samenleving. De RIEC’s zijn in het leven geroepen om de veiligheidspartners, zoals politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en provincie, belastingdienst, FIOD en Inspectie SZW, te ondersteunen bij het tegengaan van verwevenheid van onder- en bovenwereld.

Ga naar de website

De consultant van Salvéos Management & Consultancy ondersteunt het LIEC en de RIEC’s met de volgende werkzaamheden:

 • Algemene advisering aan het openbaar bestuur;
 • Informatie verzamelen, analyseren en delen met samenwerkende partners;
 • Casusgerichte advisering aan de samenwerkende partners door middel van een integrale aanpak;
 • Programmatische aanpak van georganiseerde misdaad op diverse thema’s.
 • Na een succesvolle pilotperiode vormen de RIEC’s samen met het Landelijke Informatie en Expertise Centrum (LIEC) vanaf 1 januari 2102 structureel het RIEC/LIEC-bestel. Tot en met 2014 werd gebruikt om deze RIEC’s en LIEC volledig conform het door de minister van Veiligheid en Justitie geformuleerde beleidskader te laten functioneren, waarbij onder andere aandacht werd besteed aan:

  • Territoriale congruentie met de voorgestane nieuwe politieregio’s en de indeling van de gerechtelijke kaart;
  • Nadere ontwikkeling van een eenduidig en professioneel informatiesysteem;
  • Het (kunnen blijven) voldoen aan vigerende en toekomstige privacywetgeving;
  • Uitbreiding van het aantal samenwerkende partners;
  • Implementeren van een eenduidige organisatiestructuur, functies en generiek uitvoerende processen.

  Salvéos droeg bij aan deze ontwikkeling door het opstellen van het inrichtingsplan van één van de tien RIEC’s en door het opzetten van een programmatische aanpak van georganiseerde misdaad op een specifiek thema in een deel van Nederland. In navolging daarvan ondersteunde Salvéos bij het opstellen en de realisatie van het Programmaplan RIEC’s-LIEC 2012-2014.

  Lokale Overheid

  Lokale Overheid

  Binnen de lokale overheid vervult Salvéos functies op het gebied van (project/interim) management, informatievoorziening en beleidsadvies. De consultants van Salvéos ondersteunen gemeenten, provincies en andere lokale publieke organisaties bij het ondergaan van (noodzakelijke) veranderingen. Actuele onderwerpen waarbij Salvéos adviseert en uitvoert, zijn (de)centralisaties, inkooptrajecten, (her)inrichtingstrajecten, reorganisaties en veranderingen in wet- en regelgeving.

  Decentralisatie Sociaal Domein

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo2015, de Jeugdhulp en de Participatiewet. Dit betekent dat gemeenten uitvoering dienen te geven aan de ondersteuning en begeleiding van hun burgers.

  Deze grote verantwoordelijkheid stelt veel gemeenten voor een enorme uitdaging. Salvéos begrijpt de impact hiervan op de werking en inrichting van gemeenten en analyseert de veranderopgave, bepaalt de impact op de organisatie en realiseert de verandering.

  Salvéos biedt de gemeenten onder andere ondersteuning bij de vormgeving en implementatie van werkprocessen en werkwijzen, het opstellen van (regionale) training- en scholingsplannen, ontwikkelen en uitvoeren van processen rondom de Persoonsgebonden Budgetten (PGB) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waaronder een goed beheer van benodigde applicaties.

  Ook geeft Salvéos invulling aan het functioneel en operationeel leidinggeven aan de medewerkers van de sociaal (wijk)teams, de functionering- en beoordeling cyclus en de coördinatie van de kwaliteit, continuïteit, efficiency en effectiviteit van de uit te voeren taken.

  Van juni 2014 tot 1 januari 2016 ondersteunde Salvéos binnen de regio Eemland de gemeente Bunschoten in de rol van kwartiermaker, gericht op het opzetten van het Sociaal Team Bunschoten. Dit is een team van professionals met meerdere expertises en richt zich op de ondersteuning van multiproblem inwoners in de leeftijd van 0 tot 100 jaar.
  Op interim basis hielp Salvéos de gemeente Baarn van 1 januari 2015 tot 1 juni 2015 bij de verdere professionalisering van het Lokaal Team Baarn. Net als het sociaal team Bunschoten is ook het Lokaal Team Baarn gericht op multiproblem inwoners in de leeftijd van 0 tot 100 jaar.
  Momenteel is Salvéos ook actief in de gemeente Eemnes (organisatorisch samengevoegd in de BEL Combinatie; Blaricum, Eemnes, Laren) met het in werk brengen van het Jeugd en Gezinsteam. Dit team richt zich, zoals de naam al veronderstelt, op jeugdigen (tot 18 jaar) en gezinnen waarbij sprake is van enkelvoudige en/of meervoudige problemen. Het Jeugd en Gezinsteam is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
  Sinds 1 januari 2016 vervult Salvéos de rol van Teamleider Sociaal Team Liendert/Rustenburg in de gemeente Amersfoort. Daarin staat de uitvoering van de volgende taken centraal:
  • Uitdragen en betekenis geven van de visie en strategie van de gemeente Amersfoort.
  • Teambuilding, met een gemeenschappelijk doel voor ogen.
  • Intensieve begeleiding van de teamleden gericht op een overall visie met betrekking tot wijkteamwerken en strategische keuzes in het werk.
  • Efficiënt digitaal werken.
  • Samenwerking met SBI en SAVE.
  • Deskundigheidsbevordering van wijkteammedewerkers.

  Daarbij wordt samen met de acht andere wijkteamleiders en het management van de afdeling Sociale wijkteams gewerkt aan de bouw van een Amersfoortse aanpak die bijdraagt aan integrale zorg en ondersteuning dichtbij de burger.

  Gezondheidszorg

  Gezondheidszorg

  Het zorgstelsel in Nederland is een van de beste in de wereld, maar het staat onder grote druk. De komende jaren staan vooral in het teken van het betaalbaar maken van de zorg en het leveren van betere kwaliteit. Het dilemma hierbij is dat de overheid en de verzekeraars vooral sturen op kostenreductie en de zorgaanbieders de nadruk leggen op de kwaliteit van de zorg.

  De uitdaging van de komende jaren is om, samen met alle partijen in de zorgmarkt en het sociale veld, een juiste balans te vinden tussen de betaalbaarheid en kwaliteit. De consultants van Salvéos Management & Consultancy ondersteunen de opdrachtgevers hierbij in uiteenlopende opdrachten.

  CIZ

  Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is continue in verandering en staat voor grote uitdagingen. Veranderingen in het zorgstelsel zorgen voor verandering van activiteiten. De organisatie moet zich daar continue op aanpassen. Tegelijkertijd kan het CIZ niet stil blijven staan in haar ontwikkeling. De invoering van zelfsturende teams, het sluiten van veel regionale kantoren, het verbeteren van de dienstverlening naar de cliënten en het voorbereiden op nieuwe organisatievormen zijn grote veranderingen op dit moment.

  Salvéos ondersteunt deze veranderingen onder meer met een nieuw concept en technologie voor de (mobiele) telefonische bereikbaarheid en een aanbesteding en implementatie van een nieuw HRM en Payroll systeem:

  Het CIZ is de uitdaging aangegaan om direct en persoonlijk contact te bieden aan cliënten en zorgverleners die indicatie aanvragen doen. Concreet betekent dit direct kiesbare telefoonnummers van CIZ medewerkers, directe persoonlijke emailadressen en intelligente systemen om binnen- en tussen de teams ‘elkaars’ cliënten te kunnen helpen. Cliënten hebben daardoor altijd direct contact met de juiste medewerkers en de medewerkers hebben altijd de juiste informatie. Om dit te faciliteren zijn verschillende technieken ingezet op basis van een intelligent telefonieplatform, smart phones, Microsoft exchange en koppelingen met het primaire systeem.

  Salvéos bood ondersteuning in vorm van business consultancy, advies en technisch project management.

  Het contract met de huidige HRM/Payroll software leverancier liep af. Tegelijkertijd wilde het CIZ steeds minder stafdiensten en functionarissen in de organisatie hebben en groeide de wens naar slimmere software met meer mogelijkheden voor “self services” van medewerkers en management en digitalisering van processen op basis van workflows. Er is een aanbesteding gestart en uit dat traject is een leverancier gekozen die het CIZ gaat helpen om de ambitieuze wensen en eisen te gaan realiseren.

  Salvéos ondersteunde de aanbesteding op de aandachtsgebieden techniek, security en koppelingen. In de 2e fase was Salvéos betrokken bij het testen en de realisatie van de koppelingen in de rol van IT projectmanager.

  Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

  Een grote GGZ-organisatie in het oosten van het land heeft vestigingen in dertien gemeentes in drie provincies. Men biedt geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen. Deze organisatie is ontstaan uit diverse fusies, waarvan de laatste per 1 januari 2009 heeft plaatsgevonden.

  De volgende opdrachten van Salvéos dragen bij aan de professionalisering van deze organisatie:

  Inrichten beheerorganisatie ZorgInformatieSysteem

  Na de fusie sprak de Raad van Bestuur de wens uit om de diverse in gebruik zijnde ZorgInformatieSystemen (ZIS) voor deze gehele GGZ-organisatie in één systeem te integreren. De redenen hiervoor zijn onder andere:

  • Streven naar uniformiteit van primaire systemen;
  • Reductie van interface problematiek;
  • Verbetering van uitwisseling van gegevens en informatie organisatiebreed;
  • Optimale ondersteuning van uniforme processen en werkwijzen binnen alle zorgprogramma’s;
  • Beperkte ‘houdbaarheid’ van bestaande systemen.

  Binnen de GGZ-sector in Nederland is door middel van een gezamenlijk aanbestedingstraject gekozen voor een viertal ZIS-leveranciers. Onderhavige GGZ-organisatie heeft ondertussen een pakketkeuze gedaan van één van deze leveranciers. Het streven is om de implementatie van dit systeem en de vervanging van de overige systemen voor 1 oktober 2013 gereed te hebben.

  Salvéos maakte in de eerste fase van dit project in de rol van projectleider een uitgebreide analyse van het aan te schaffen ZIS. Dit leidde tot een advies, dat vervolgens door de opdrachtgever werd overgenomen. In de volgende fase van voorbereiding tot de systeemintegratie vervulde Salvéos de rol van ‘kwartiermaker’, waarbij een Plan van Aanpak, Begroting en Business Case ter besluitvorming aan de Raad van Bestuur zijn opgeleverd. In de volgende fase vervult Salvéos de rol van projectleider voor deelprojecten zoals ‘standaardisatie, inrichting en administratieve organisatie’ en ‘implementatie en opleidingen’.

  Twee jaar voorafgaand aan de fusie werd door één van de GGZ-instellingen geconstateerd, dat binnen haar eigen organisatie zowel het technisch als functioneel beheer van haar ZorgInformatieSysteem (ZIS) niet adequaat was ingericht. En dat terwijl door de komst van Diagnose Behandel Combinaties, urenverantwoording en het Elektronisch Patiënten Dossier het desbetreffende ZIS het meest belangrijke ICT-systeem was geworden. Facturering en verantwoording waren bijvoorbeeld volledig afhankelijk van dit ZIS. Op basis hiervan is onder leiding van de stuurgroep ICT een project opgestart om voor dit ZIS een eenduidige beheerorganisatie plus bijbehorende processen te realiseren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een centrale en eenduidige inrichting van:

  • Autorisatiebeheer;
  • Wijzigingenbeheer;
  • Ondersteuning van gebruikers;
  • Kwaliteitsbewaking en bevordering;
  • ZIS-documentatie;
  • Beheer ZIS-datamodel en -database;
  • Testen (functionele acceptatie) en coördineren van acceptatietesten.

  Salvéos richtte in dit project de afdeling Functioneel Beheer in, gaf leiding aan deze afdeling en droeg tot slot de leiding over aan een interne manager.

  In de ambulante geestelijke gezondheidszorg vinden protocollaire behandelingen steeds meer hun weg naar de dagelijkse praktijk. Samenwerking met collega GGZ-organisaties en private partijen is eveneens actueel. Deze ontwikkelingen gaan niet voorbij aan een grote GGZ-organisatie in oost Nederland. De Raad van Bestuur wil haar organisatie hier dan ook zo goed mogelijk op voorbereiden. Hiertoe is recent een project gestart.

  Salvéos vervult in dit project een ‘liaisonfunctie’ voor de vertaling van de behandelpaden ten behoeve van de voorgestane nieuwe zorgprogramma’s naar het nieuwe ZorgInformatieSysteem. Dit wil zeggen dat Salvéos ervoor zorgt dat de wensen en randvoorwaarden vanuit de professionele behandelaars, zoals psychiaters, psychologen en psychotherapeuten, goed worden ‘vertaald’ naar de ICT-omgeving van het ZorgInformatieSysteem.

  In voor Zorg!

  Zorgorganisaties hebben te maken met enorme veranderingen: cliënten willen meer invloed op het zorgproces, de arbeidsmarkt wordt alsmaar krapper en er is sprake van toenemende financiële druk als gevolg van bezuinigingen en stelselwijzigingen. Door al deze veranderingen zijn zorgaanbieders genoodzaakt om hun interne organisatie en werkprocessen aan te passen.

  Om zorgaanbieders te ondersteunen bij hun adaptie, heeft het ministerie van VWS het langdurige stimuleringsprogramma ‘In voor zorg!’ opgezet. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt zorgorganisaties praktische ondersteuning in hun eigen veranderingstraject.

  Salvéos is door In voor zorg! gevraagd om evaluatief onderzoek te doen naar de impact van het verandertraject bij Vivantes, aanbieder van ouderenzorg in Zuid-Limburg. Vivantes laat met een Lean-aanpak verbetering van prestaties zien:

  • Indicaties sluiten beter aan, waardoor er minder opbrengstverlies is;
  • Er wordt minder over- en onderzorg geleverd;
  • Overdrachten zijn korter;
  • Het inwerken van nieuwe medewerkers verloopt beter;
  • Routes zijn geoptimaliseerd waardoor er meer rust is op de afdeling en meer tijd is voor zorgtaken.
  Financiële Dienstverlening

  Financiële Dienstverlening

  Retail banken moeten als gevolg van de bankencrisis en toetreding van nieuwe aanbieders aan steeds hogere prestatie-eisen voldoen. Hun klanten verwachten super snelle en betrouwbare dienstverlening tegen lage kosten. Deze ontwikkelingen maken dat dienstverleners overgaan tot verregaande automatisering van hun waardestromen.

  Bij één van de toonaangevende Retail Banken in Nederland ondersteunde Salvéos bij het vervangen van een applicatie waarmee betalingsverkeer word gemanaged. Tijdens deze complexe en langdurige opdracht, die gekarakteriseerd kan worden als een ‘openhartoperatie’, leverde de Business Analist van Salvéos de volgende resultaten op: uitvoeren van vooronderzoek, definiëren van requirements, herontwerp van alle bedrijfsprocessen (procesarchitectuur, procesmodellen en werkbeschrijvingen), inbedding van deze nieuwe processen in de bestaande organisatie, risicoanalyse uitmondend in een risk & control matrix, ontwerp en implementatie van risico-mitigerende maatregelen, (her)ontwerp van het bij de applicatie behorende referentiemodel.

  Naast het opleveren van genoemde producten ondersteunde de Business Analist de Projectmanager met het definiëren en plannen van werkpakketten, bewaking van de projectscope, monitoren van de voortgang, stakeholdermanagement, coördinatie van testwerkzaamheden, planning en uitvoering van de migratie en opleiding & training van meerdere afdelingen die met de nieuwe ‘core’ applicatie moesten leren werken.

  Salvéos participeert bij een Retail bank in een omvangrijk programma dat gericht is op het in kaart brengen en optimaliseren van de belangrijkste ketens- en bedrijfsprocessen. De betrokken Business Analist van Salvéos voert een analyse uit gericht op het in kaart brengen van complete waardestromen. Met een beperkt aantal interviews en werksessies weet de Business Analist van Salvéos de essentie van de keten te vatten in een rijk gevuld procesmodel, waardoor het verantwoordelijke bedrijfshoofd samen met zijn afdelingshoofden en betrokken domeinspecialisten een helder en eenduidig beeld krijgen van de flow, governance, belangrijkste risico’s & beheersmaatregelen, KPI’s en procesoptimalisatiemogelijkheden.
  Deze inzichten vormen voor de proceseigenaar onmisbare input om de kanteling te maken van verticale, afdelingsgebonden sturing naar horizontale sturing ‘van zand tot klant’. De Business Analist van Salvéos ondersteunt hierbij door inzichten te vertalen naar concrete verbeteracties, vastgelegd in een verbeterplan.

  De Business Analist van Salvéos voert in opdracht van een bedrijfshoofd binnen een Retail bank een diepte-analyse uit op een complex proces waarmee periodiek hypotheekgelden worden geïnd. Doel van deze analyse is het in kaart brengen van performance-lekkages (knelpunten) inclusief dieperliggende oorzaken, zodat aan de hand van dit inzicht gericht verbetermaatregelen getroffen kunnen worden. Nadat het incassoproces in kaart is gebracht, verwerft de Business Analist benodigde gegevens, om deze vervolgens te analyseren. Op basis van de inzichten die emergeren uit de analyse houdt de Business Analist een serie interviews om hypothesen van oorzaken te valideren dan wel te verwerpen. Ten slotte koppelt de Business Analist de belangrijkste uitkomsten van het diepte-onderzoek terug met de opdrachtgever, aangevuld met een advies welke concrete verbeteracties ingezet kunnen worden om snel tot betere business resultaten te komen.

  Carrière

  Salvéos gelooft niet in concurrentie. En JIJ?

  Samen (-) werken

  De medewerkers van Salvéos zijn winnaars omdat ze er toe doen. Dingen voor elkaar krijgen die een ander niet lukt. Intensief en op hun eigen persoonlijke manier. Dat staat centraal in een carrière bij ons bureau.

  Samen(-)werken betekent kennis en ervaringen delen en nieuwe kennis genereren. Zoeken naar mogelijkheden en denken in kansen. En dat gebeurt bij Salvéos alleen informeel.

  De kracht van authenticiteit, diversiteit en spontaniteit is de kracht van Salvéos in de markt.
  Karakter vormt daarvoor de basis.
  Dat is precies wat onze mensen bindt!

  Ervaren Business Consultants en Communicatie Adviseurs gezocht!

  Heb je een afgeronde academische opleiding op het gebied van bedrijfskunde, bestuurskunde of communicatie?
  Beschik je over een stevig commercieel trackrecord en een relevant netwerk?
  Gecombineerd met een winnaarsmentaliteit en een flinke dosis lef?

  Dan komen we graag met jou in contact!

  Salvéos

  Kennis - Daadkracht - Resultaat